Władze Hufca

Komendant Hufca

phm. Grzegorz Krzemiński

grzegorz.krzeminski@zhp.net.pl

Komenda Hufca

Skarbnik Hufca

pwd. Michał Jałowiecki

michal.jalowiecki@zhp.net.pl

Z-czyni Komendanta ds. pracy z kadrą i programu

phm. Teresa Kałmuczak

teresa.sembratowicz@zhp.net.pl

Hufcowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji

phm. Irena Dołyk

irena.dolyk@zhp.net.pl

Z-czyni Przewodniczącej Komisji

phm. Urszula Żerdzińska

urszula.zerdzinska@zhp.net.pl

Sekretarz Komisji

phm. Adam Dacko

adam.dacko@zhp.net.pl

Opublikowano przez:

/

/

Data modyfikacji: