Życie bez przygód
byłoby strasznie głupie.

Informacja na temat zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP Wrocław Wschód